پست الکترونيک
  

پژوهش‌نامه آموزشي

تاريخچه:

پژوهش نامه آموزش از سال 1369 به صورت فصل نامه خبری، فعاليت خود را آغاز کرد. 26 شماره از اين نشريه طی هفت سال، يعنی تا پايان سال 1375، به همت شورای تحقيقات آموزشی وزارت آموزش و پرورش منتشر شد. دوره جديد اين نشريه از تيرماه 1377 آغاز شد و در حال حاضر هر ماه يک شماره از آن به وسيله پژوهشکده تعليم و تربيت چاپ می شود

هدف ها :

اطلاع رسانی و ارائه اخبار در زمينه پژوهش های آموزشی و زمينه های وابسته.
ارتقای اطلاعات خوانندگان در زمينه فعاليت های پژوهشی داخل و خارج کشور.
انتقال تجربيات علمی _ پژوهشی.
 

پژوهش نامه آموزشي شماره                   77
پژوهش نامه آموزشي شماره                   76
پژوهش نامه آموزشي شماره                   75
پژوهش نامه آموزشي شماره                   74
پژوهش نامه آموزشي شماره               72-73
پژوهش نامه آموزشي شماره                   71
پژوهش نامه آموزشي شماره                   70
پژوهش نامه آموزشي شماره                    69
 پژوهش نامه آموزشي شماره           67 ، 68
ويژه نامه شماره (همايش هفته پژوهش)    15
ويژه نامه شماره    ( آذر 82 )                  14
ويژه نامه شماره(دومين ويژه نامه معلم پژوهنده)  13
پژوهش نامه آموزشي شماره                   66 
پژوهش نامه آموزشي شماره            64 , 65
پژوهش نامه آموزشي شماره            62 , 63
پژوهش نامه آموزشي شماره                   61
پژوهش نامه آموزشي شماره                   60
پژوهش نامه آموزشي شماره           58 و 59
پژوهش نامه آموزشي شماره                   57
پژوهش نامه آمورشي شماره           54  و 55
پژوهش نامه آمورشي شماره             52 و 53
پژوهش نامه آمورشي شماره        49و50 و51
ويژه نامه آموزشی شماره                         48 
ويژه نامه آموزشی شماره                         47

 

  فرم اشتراك پژوهشنامه آموزشي

 

^ بالا ^

 

 
تمام حقوق مادی و معننوی سايت متعلق به پژوهشکده تعليم و تربيت بوده و  کپي تمام يا قسمتی از سايت وب بدون تاييديه ممنوع می باشد.
بهترين حالت نمايش : دقت تصوير  768 1024x و مرور گرIE 5.5  يا جديد تر می باشد .
لطفاً نظرات خود را برای ما ارسال فرماييد.