پست الکترونيک
  

دعوت به مشاركت پژوهشگران و صاحب نظران در تدوين برنامه راهبردي توسعه پژوهش در آموزش و پرورش


بنا بر اعلام معاونت برنامه ريزي و پشتيباني پژوهشي پژوهشكده و مدير تدوين برنامه راهبردي توسعه پژوهش در آموزش و پرورش٬ كار گرد آوري اطلاعات پيرامون عناصر و مولفه هاي برنامه تا 20 شهريور ماه ادامه خواهد يافت .« ساكي» محورهاي گرد اوري اطلاعات را شامل چهار بعد اصلي نظام پژوهش بر شمرد:
الف) حوزه ناظر بر توسعه و ترويج فرهنگ پژوهش در اموزش و پرورش
ب) حوزه عمليات پژوهش (اولويت يابي – نظارت و اجرا – اشاعه و كاربست )
ج ) فرصت ها و تهديد ها در محيط بيروني
د) فعاليت هاي ناظر بر وضعيت سازمان و مديريت و تشكيلات در حوزه پژوهش در آموزش و پرورش
با توجه به مفروضه هاي اساسي برنامه راهبردي٬ محيط دروني شامل عملكرد موجود ( دربرگيرنده نقاط قوت و ضعف ) و همچنين محيط بيروني ( در برگيرنده فرصت ها و تهديد ها ) در مسير تدوين برنامه٬ موردتحليل و شناسايي عوامل تأثير گذار و تأ ثير پذير قرار مي گيرد.
گفتني است بر اساس  برنامه مذكور كوشش در جهت جلب مشاركت وسيع عوامل ذي نفع٬ ذي نفوذ و تأ ثير گذار در تدوين آن صورت گرفته است . به همين سبب معاونين محترم وزارت ٬كميته هاي پژوهشي حوزه معاونت٬ شوراهاي تحقيقات استانها٬ كانون هاي پژوهشي منطقه اي و گروه هاي پژوهشي و مديريت هاي اجرايي پژوهشكده به فراخور٬ در تدوين اين برنامه مشاركت مي كنند.
همچنين عملكرد ساليان گذشته و اسناد مرتبط نيز در مسير تدوين برنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و در تعيين محور هاي برنامه نقش ويژه خود را خواهد داشت. « ساكي» در خاتمه از همه صاحب نظران و پژوهشگران كه به هر دليل امكان دسترسي مستقيم به آنها مقدور نيست درخواست نمود تا با اعلان نظرات خويش پيرامون ابعاد و مؤلفه هاي موجود و مطلوب نظام پژوهش در آموزش و پرورش٬ كميته تدوين برنامه را در تعيين اثر بخش تر محور هاي برنامه ياري دهند .
آدرس دبير خانه كميته تدوين برنامه تهران – خيابان وصال – نبش بيمارستان آريا - كوچه شهيد حجت دوست - پلاك 16 – پژوهشكده تعليم و تربيت مي باشد و شماره تلفن 8950680 آماده دريافت هرگونه اظهار نظري پيرامون اين موضوع مي باشد.

معاونت پشتيباني و هماهنگي امور استان هاي پژوهشكده
 

^ بالا ^

 

 
تمام حقوق مادی و معننوی سايت متعلق به پژوهشکده تعليم و تربيت بوده و  کپي تمام يا قسمتی از سايت وب بدون تاييديه ممنوع می باشد.
بهترين حالت نمايش : دقت تصوير  768 1024x و مرور گرIE 5.5  يا جديد تر می باشد .
لطفاً نظرات خود را برای ما ارسال فرماييد.